https://free-ddns.com és un servei de DNS dinàmic (DDNS) gratuït molt simple i fàcil d’implementar. A més és compatible amb el protocol dyndns2.